Nylon 1/8NPT to 1/4inch OD Push Fitting – Straight